linnéa nordberg

konstnär

Kontakter

17 shunt

Mina målningar har en anknytning till ett lyriskt landskapsmåleri. Jag tänker mig landskapet som rum och kropp där jag vandrar i riktning inåt, utåt i okända terränger.  Det visuella uttrycket har för mig sin bostad djupare ner i personligheten än det talade och skrivna språket. Bilden finns i medvetandet innan tanken klär sig i ord. Strax under ytan finns stoff som i mötet med den påtagligt närvarande omvärlden visar på nya infallsvinklar. När jag som upphovsman visar mina målningar överlämnar jag tolkningsrättigheter till varje betraktare att, med sina tankar, erfarenheter och referenser ta till sig bilden.

 

My pintings have a connection to a tradition of lyrical landscape painting. I imagine the landscape as space and body where I walk inwards, outwards in unknown terrains. The visual expression is to me, dwelling deeper into the personality than the spoken language. The picture is in the mind before the thank dress in to words. Just below the surface can be stuff that in the meeting with the strong presence outside world shows new angels. When I, as an artist, shows my paintings, I leave the right to interpret to any observer that, with their thoughts, experiences and references, embrace the image.

 

Separatutställninga/Solo exhebitions

Grupputställningar i urval/Selected groupexhbitions

Gestaltningsuppdrag/Public works, represented

Arbete med konst i offentlig miljö/Project managing, art consulting including lecturing workshops etc

Utbildning och kurser inom konstområdet

https://www.linkedin.com/in/linnea-nordberg-22a51b33