”Vissa geografiska platser har större betydelse för mitt måleri än andra jag vistats på. De finns sammanflätade med erfarenheterna och upplevelserna som utgör verktygslåda tillsammans med de konkreta materialen; duken eller pappret och färgen.

Mina målningar har en anknytning till ett lyriskt landskapsmåleri. Jag tänker mig landskapet som rum och kropp där jag vandrar i riktning inåt, utåt i okända terränger. Det visuella uttrycket har, för mig, en bostad djupare ner i personligheten än det talade språket. Strax under ytan kan finnas stoff som i mötet med den påtagligt närvarande omvärlden visar på nya infallsvinklar.”

Det välbekanta, beprövade reser genom tanken, handen, ut i materialet, gör sig främmande.

Eller. Något ännu okänt gör samma resa för att hos betraktaren bli igenkänt. Undflyende betydelser skymtar. Just som målaren känner på sig att ett svar är inom räckhåll ser hon sig stå framför sin målning med ännu en fråga.”

“…Hennes vackra landskapsmålningar i intimt format har frigjort sig från realismens stränga krav och har kommit till som ett resultat av en upplöst penselskrift. Det antyds mer än avbildas i dessa vyer. Målningarna förmedlar lyriska stämningar och naturens själ i jordnära färger som växlar mellan varmt och kallt.”

Joanna Persman i Konstprojekt 2018, Stockholm Konst, Stockholms konstråd

“Linnéa Nordberg anger själv landskapet som klangbotten för sitt måleri. Hon delar de abstrakta expressionisternas upptäckt att en abstrakt målning också kan vara ett slags rum – inte en återgivning av ett landskap utan så att säga motsvarigheten till ett landskap. Med sina egna bakom och framför, innanför, utanför och bortom. Sitt eget ljus och mörker. Sina egna stämningslägen och känslostormar, framkallade endast genom målerisk handling med hjälp av oljefärg på linneduk och ett säkert öga.”

Håkan Bull, konstnär och curator 2011

“Linnéa Nordberg refererar till naturens färg - och formvärld i sina oljemålningar. Landskapsmotiven är egentligen bara förevändningen för målandet. Det som startar själva processen. Vad som egentligen händer det sker i mötet mellan färg, form, öga och hand på duken eller pannån och i nästa steg mellan målningen och publiken. Det är ett renodlat lyriskt processmåleri baserat på en undersökande hållning till färg och form.”

Bertil Sundstedt, konstrecension  NSD 2004