linnéa nordberg

konstnär

 

Vissa geografiska platser har större betydelse för mitt måleri än andra jag vistats på. De finns sammanflätade med erfarenheterna och upplevelserna som utgör verktygslåda tillsammans med de konkreta materialen, duken eller pappret och färgen.

Some geographic places are more essential to my paintings than others I have stayed in. They are intertwined with the experiences that form my tool box along with the materials, canvas or paper and paint.

verksamhet

Kontakt

Kontakt:

Telefon:

+46 (0)760 52 36 72

E-post:

linnea@linneanordberg.se  

bildkonstnär

projektledare/  konstkonsult

konst i offentlig miljö

texter om konst

programhandlingar uppdragsbeskrivningar

avtal mm

Namn  
E-post  
Meddelande  
17 shunt